Pagaritööstuse tootmiskompleksi ning kontorihoone päikeseelektrijaam

posted in: Uncategorized | 0
Sel suvel paigaldati Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ tellimusel pagaritööstuse tootmiskompleksi ning kontorihoone katustele päikeseelektrijaam, mile võimsuseks on 50 kW. Suur osa energiast kulub ära tootmisettevõtte omatarbeks, tarbimisest üle jääv osa müüakse võrku. Kuna Hiiumaal on võrreldes muu Eestiga rohkem päikeselisi päevi ning talvel on vähem lund, siis on piirkonnana Hiiumaa päikeseelektrijaamade püstitamiseks väga sobilik ning investeering hea tasuvusega.
Omatarbest üle jääva ja võrku müüdud elektri ulatuses toetab riik 2020. aastal rajatud päikeseelektriraajamasid taastuvenergia toetusega.
Lisaks rahalisele võidule väheneb päikesepaneelide kasutuselevõtuga ökoloogiline jalajälg ning pikemas perspektiivis suureneb panus meid ümbritsevasse keskkonda.